குறிச்சொல் : Google Maps

புதிய கூகிள் மேப்ஸ் இப்படித்தான் உள்ளது!

புதிய ஐகான், புதிய தோற்றம் மற்றும் புதிய அம்சங்கள்.

மேலும் வாசிக்க

கூகிள் மேப்ஸ் மறைநிலை பயன்முறையைப் பெறுகிறது!

கூகிள் வரைபடத்திற்கான புதிய அம்சத்தை சோதிக்கும் பணியில் கூகிள் உள்ளது. விரைவில் நீங்கள் வரைபட சேவையில் மறைநிலை பயன்முறையை அணுக முடியும்....

மேலும் வாசிக்க

அண்ட்ராய்டில் Google Maps இல் தேடல் மற்றும் இருப்பிட வரலாற்றை...

நாங்கள் அனைவருமே கூகுள் மேப்ஸில் விழிப்புடனும், ஒரே நேரத்துடனும் தேடுகிறோம். கூகுள் நாம் எங்கு செல்கின்றோம், எங்கே சென்று வந்தோம்...

மேலும் வாசிக்க