Tag: Pdf

Mac இல் படங்களை PDF கோப்புகளாக மாற்றுவது எப்படி?...

மேக்கில் PDF ஆக படத்தை சேமிக்க வேண்டுமா? Mac  இல் படங்களை எப்படி PDF களுக்கு மாற்றுவது என்பதைப் படிக்கவும். ...

மேலும்