விண்டோஸ்/மேக்கிற்கான ஐந்து முக்கிய விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் மற்றும் ஒவ்வொன்றின் சுருக்கமான விளக்கமும் இங்கே!

விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் விண்டோஸ் மற்றும் மேக் இயக்க முறைமைகளில் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் பணிகளைச் சீராக்குவதற்கும் ஒரு வசதியான வழியாகும். ஐந்து அத்தியாவசிய விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் இங்கே...

விண்டோஸ்/மேக்கிற்கான ஐந்து முக்கிய விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் மற்றும் ஒவ்வொன்றின் சுருக்கமான விளக்கமும் இங்கே!

விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் விண்டோஸ் மற்றும் மேக் இயக்க முறைமைகளில் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் பணிகளைச் சீராக்குவதற்கும் ஒரு வசதியான வழியாகும். ஐந்து அத்தியாவசிய விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் இங்கே...

  1. Ctrl+C (Windows) அல்லது Command+C (Mac): நகல் - தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உரை, கோப்புகள் அல்லது படங்களை கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்க இந்த குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்தவும்.
  2. Ctrl+V (Windows) அல்லது Command+V (Mac): ஒட்டு - இந்த குறுக்குவழியானது கிளிப்போர்டில் சேமிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை ஆவணம், மின்னஞ்சல் அல்லது வேறு ஏதேனும் உரைப் புலத்தில் ஒட்ட அனுமதிக்கிறது.
  3. Ctrl+Z (Windows) அல்லது Command+Z (Mac): செயல்தவிர் - இந்த குறுக்குவழியை அழுத்தினால், அது கோப்பை நீக்குவது, உரையை அகற்றுவது அல்லது வடிவமைப்பில் மாற்றங்களைச் செய்தாலும் உங்கள் கடைசி செயலைச் செயல்தவிர்க்கும்.
  4. Ctrl+Shift+Esc (Windows) அல்லது Command+Option+Esc (Mac): Task Manager (Windows) அல்லது Force Quit Applications (Mac) - இந்த குறுக்குவழி Windows இல் Task Manager அல்லது Force Quit Applications சாளரத்தை Mac இல் திறக்கிறது. 
  5. Ctrl+S (Windows) அல்லது Command+S (Mac): சேமி - நீங்கள் பணிபுரியும் தற்போதைய ஆவணம் அல்லது கோப்பை விரைவாகச் சேமிக்க இந்தக் குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்தவும். தரவு இழப்பைத் தடுக்க உங்கள் முன்னேற்றத்தை அடிக்கடி சேமிப்பது ஒரு நல்ல பழக்கம்.

இந்த விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் நேரத்தைச் சேமிக்கலாம், தங்கள் பணிப்பாய்வுகளை நெறிப்படுத்தலாம் மற்றும் உரை, கோப்புகள், பயன்பாடுகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த கணினி நிர்வாகத்துடன் பணிபுரியும் போது செயல்திறனை அதிகரிக்கலாம்.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow