கூகிளின் புதிய AI முயற்சி 2024: தயாரிப்புகளில் பெரிய முன்னேற்றம் | தமிழ் விளக்கம்

2024 ஆம் ஆண்டில் கூகிளின் புதிய AI முயற்சியைக் கண்டறிந்து, அவற்றை எப்படி தயாரிப்புகளில் ஒருங்கிணைக்கின்றனர் என்பதை அறியுங்கள்!

2024 ஆம் ஆண்டில் கூகிளின் புதிய AI முயற்சியைக் கண்டறிந்து, அவற்றை எப்படி தயாரிப்புகளில் ஒருங்கிணைக்கின்றனர் என்பதை அறியுங்கள்!

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow