குறிச்சொல் : Apple Watch

எந்த ஆப்பிள் வாட்ச் அம்சம் வருகிறது என்பதைப் பாருங்கள்!

Fitbit வாட்ச்சில் ஏற்கனவே அதை செய்ய முடியும்.

மேலும் வாசிக்க

ஆப்பிள் வாட்சில் ஸ்கிரீன் ஷாட்களை முடக்குவது எப்படி?

ஆப்பிள் வாட்சில் தற்செயலான ஸ்கிரீன் ஷாட்களை எடுப்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்களா? ஆப்பிள் வாட்சில் ஸ்கிரீன் ஷாட்களை விரைவாக முடக்குவது எப்படி...

மேலும் வாசிக்க

உங்கள் ஆப்பிள் வாட்சில் அவசர தொடர்பை எவ்வாறு சேர்ப்பது?

அவசர தொடர்புகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் நீங்கள் SOS ஐப் பயன்படுத்தும்போது உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்.

மேலும் வாசிக்க

உங்களிடம் ஆப்பிள் வாட்ச் இருக்கிறதா? SOS செயல்பாட்டை எவ்வாறு...

உங்களிடம் ஆப்பிள் வாட்ச் இருக்கிறதா? SOS செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைப் பார்ப்போம்.

மேலும் வாசிக்க

உங்கள் ஆப்பிள் கடிகாரத்தில் வரிசை எண்ணை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?

உங்கள் ஆப்பிள் வாட்சின் வரிசை எண்ணைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா? கடிகாரத்திலேயே வரிசை எண்ணைப் படிக்க முடியாவிட்டாலும் அதை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது...

மேலும் வாசிக்க