உங்கள் ஆப்பிள் கடிகாரத்தில் வரிசை எண்ணை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?

உங்கள் ஆப்பிள் வாட்சின் வரிசை எண்ணைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா? கடிகாரத்திலேயே வரிசை எண்ணைப் படிக்க முடியாவிட்டாலும் அதை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதை அறிந்து கொள்ளவும்.

உங்கள் ஆப்பிள் கடிகாரத்தில் வரிசை எண்ணை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?

உங்கள் ஆப்பிள் வாட்சின் வரிசை எண்ணைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா? கடிகாரத்திலேயே வரிசை எண்ணைப் படிக்க முடியாவிட்டாலும் அதை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதை அறிந்து கொள்ளவும்.

ஆப்பிள் அதன் ஐபோன்களின் பின்புறத்திலிருந்து வரிசை எண்களை அகற்றியது, ஆனால் ஆப்பிள் கடிகாரங்களில் இன்னும் பின்புறத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், வரிசை எண் படிக்க மிகவும் சிறியதாக இருந்தால் அல்லது தேய்ந்து போயிருந்தால், அதை வேறு சில வழிகளிலும் எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

அமைப்புகளில்:

  1. Open Settings on your Apple Watch - உங்கள் ஆப்பிள் வாட்சில் அமைப்புகளைத் திறக்கவும்.
  2. Swipe down and tap General → About - கீழே ஸ்வைப் செய்து General About - தட்டவும்
  3. Swipe down to find your serial number - உங்கள் வரிசை எண்ணைக் கண்டுபிடிக்க கீழே ஸ்வைப் செய்யவும்.

உங்கள் ஐபோனில் உள்ள வாட்ச் பயன்பாட்டிற்கும் சென்று ஜெனரல் பற்றி கீழ் வரிசை எண்ணைக் காணலாம்.

உங்கள் கடிகாரத்தில்:

  1. அசல் ஆப்பிள் வாட்சைப் பொறுத்தவரை, வரிசை எண் கடிகாரத்தின் பின்புறத்தில் அச்சிடப்படுகிறது.
  2. ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 1 மற்றும் அதற்குப் பிறகு, இது கீழே காட்டப்பட்டுள்ள படி பேண்ட் ஸ்லாட்டுக்குள் காணப்படுகிறது.

ஆப்பிள்

ஆப்பிள்

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0