குறிச்சொல் : ஹக்

தண்டர்போல்ட் போர்ட் ஊடாக உங்கள் கணினியை ஐந்து நிமிடங்களில்...

கணினியில் உள்ள தண்டர்போல்ட் போர்ட் ஊடாக உங்கள் கணினியில் உள்ள எல்லா தரவையும் ஹக் செய்யலாம் . இது சமீபத்தில் ஐன்ட்ஹோவன் பல்கலைக்கழக...

மேலும் வாசிக்க

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ftp.so' (tried: /RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so (/RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so.so (/RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: