உங்கள் நண்பர்கள் இல்லாமல் குழு செல்பி எடுப்பது எப்படி?

தங்களிடம் ஒரு தீர்வு இருப்பதாக ஆப்பிள் கருதுகிறது.

உங்கள் நண்பர்கள் இல்லாமல் குழு செல்பி எடுப்பது எப்படி?

உங்கள் நண்பர்கள் யாரும் பக்கத்தில் இல்லாவிட்டாலும் குழு செல்பி எடுக்க அனுமதிக்கும் புதிய அம்சத்தினை ஆப்பிள் வெளியிடவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

குழு செல்பிக்கு உங்கள் நண்பர்கள் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டியதில்லை.

புகைப்படம் அல்லது நேரடி வீடியோவில் உங்கள் நண்பர்களை உங்களுடன் இணைக்க இஓஸ் ஏற்பாடு செய்யும். பங்கேற்பாளர்கள் செல்ஃபி மற்றும் குழு பதிப்பை சேமிக்க முடியும். அனைத்து பங்கேற்பாளர்களும் தங்களின் மற்றும் அவர்களின் நண்பர்களின் படத்தை மாற்றியமைக்க முடியும். உங்களின் படத்தினை எடுத்த பின்னர் கூட மாற்றியமைக்கலாம்.

குழு செல்ஃபி ஃபேஸ்டைம் பயன்பாட்டில் iOS 14 இல் வரக்கூடும்.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
1
sad
0
wow
0