Tag: Intel

விண்டோஸ் 11 எப்பொழுது வருகிறது என இன்டெல் உறுதிப்படுத்த...

அக்டோபர் 20, 2021 விண்டோஸ் 11 இன் அறிமுகமாக இருக்கலாம். குறைந்தபட்சம் இறுதி பதிப்பு அக்டோபரில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இருப்பினும்...

மேலும்