புதிய ஐபோன் 11 எப்படி இருக்கும் என்று தெரியுமா?

ஆப்பிள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் புதிய ஐபோன் 11 மாதிரிகள் வெளிவந்துள்ளன. ஆப்பிள் இவற்றை உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை, ஆனால் இரண்டு பதிப்புகள் ஆரம்ப புனைப்பெயர்களுடன் ஐபோன் 11, மற்றும் ஐபோன் மேக்ஸ் 11 என்ற பெயர்களில் வெளிவந்துள்ளன.

புதிய ஐபோன் 11 எப்படி இருக்கும் என்று தெரியுமா?

ஆப்பிள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் புதிய ஐபோன் 11 மாதிரிகள் வெளிவந்துள்ளன. ஆப்பிள் இவற்றை உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை, ஆனால் இரண்டு பதிப்புகள் ஆரம்ப புனைப்பெயர்களுடன் ஐபோன் 11, மற்றும் ஐபோன் மேக்ஸ் 11 என்ற பெயர்களில் வெளிவந்துள்ளன.

ஐபோன் 11

ஐபோன் 11

ஐபோன் 11

ஐபோன் 11

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
1
funny
0
angry
1
sad
0
wow
0