குறிச்சொல் : iPhone 11

புதிய ஐபோன் 11 எப்படி இருக்கும் என்று தெரியுமா?

ஆப்பிள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் புதிய ஐபோன் 11 மாதிரிகள் வெளிவந்துள்ளன. ஆப்பிள் இவற்றை உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை, ஆனால் இரண்டு...

மேலும் வாசிக்க

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ftp.so' (tried: /RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so (/RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so.so (/RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: