கூகுள் தானாக பதிவுகளை நீக்க அனுமதிக்கும்!

இப்போது கூகுள் உங்கள் தேடல் மற்றும் இயக்கம் தகவலை எவ்வளவு காலம் சேமிக்க வேண்டும் என்பதைத் தேர்வுசெய்ய அனுமதிக்கும்.

கூகுள் தானாக பதிவுகளை நீக்க அனுமதிக்கும்!

இப்போது கூகுள் உங்கள் தேடல் மற்றும் இயக்கம் தகவலை எவ்வளவு காலம் சேமிக்க வேண்டும் என்பதைத் தேர்வுசெய்ய அனுமதிக்கும்.

கூகுளின் சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் போது, நீங்கள் செய்யும் எல்லாவற்றையும் கூகுள் சேமித்து, பதிவு செய்யும் என்பது நன்கு அறியப்பட்ட உண்மை. நீங்கள் மூவி டிக்கெட், விடுமுறைக்கு ஒரு பெரிய நகரம், அல்லது வேறு ஒரு தகவலை தேடும் போது கூகுள் நினைவில் வைத்துக்கொள்கின்றது.

கூடுதலாக, நீங்கள் பார்வையிடும் கடைகள், உணவகங்கள் மற்றும் நீங்கள் செல்லும் இடங்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்கின்றது.

3 அல்லது 18 மாதங்களுக்குப் பிறகு நீக்கலாம்!

Google

அடுத்த சில வாரங்களில் கூகுள் அனைத்து பயனர்களுக்கும் பயனளிக்கும் ஒரு புதிய அம்சத்தினை அறிமுகம் செய்கின்றது, 3 மாதங்கள் அல்லது 18 மாதங்களுக்குப் பிறகு, அவர்களின் தேடல் வரலாறு மற்றும் இருப்பிட வரலாற்றை நீக்கும் விருப்பத்தை வழங்குகிறது.

இந்த நீக்கம் தொடர்ந்து நடைபெறும், எனவே பழைய வரலாறு தானாக அகற்றப்படும்.

முன்னர், உங்களிடம் சேமித்து வைத்த தகவலை கைமுறையாக நீக்க வேண்டும்.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0