ஐபோன் மற்றும் ஐபாட் உள்ள கடவுக்குறியீட்டினை நீக்குவது எப்படி?

உங்கள் ஐபோன் அல்லது ஐபாட்டில் உள்ள கடவுக்குறியலை தற்காலிகமாக அல்லது நிரந்தரமாக நிறுத்த வேண்டுமா? இந்த வழிகாட்டி மூலம் படித்து கீழே உள்ள படங்களை பார்வையிட்டு அதனை பின்பற்றவும்.

ஐபோன் மற்றும் ஐபாட் உள்ள கடவுக்குறியீட்டினை நீக்குவது எப்படி?

உங்கள் ஐபோன் அல்லது ஐபாட்டில் உள்ள கடவுக்குறியலை தற்காலிகமாக அல்லது நிரந்தரமாக நிறுத்த வேண்டுமா? இந்த வழிகாட்டி மூலம் படித்து கீழே உள்ள படங்களை பார்வையிட்டு அதனை பின்பற்றவும்.

உங்கள் சாதனத்தில் கடவுக்குறியீட்டை பல்வேறு விதமாக நீக்கலாம். உங்கள் தொலைபேசியினை யாராவது எடுத்தால் உள்ளடக்கங்களை பார்வையிடலாம் அல்லது தொலைந்துபோனாலோ, திருடப்பட்டாலோ வெளிப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

மற்றொரு தீங்கு, நீங்கள் உங்கள் கடவுக்குறியீட்டினை நீக்கினால் ஆப்பிள் பேய் நீக்கப்படும். உங்களுடைய கடவுக்குறியீட்டை மாற்றுவதை முதலில் பார்ப்போம், பின்னர் உங்கள் கடவுக்குறியீட்டை நினைவில் கொள்ளாவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்...

ஐபோன் மற்றும் ஐபாட் உள்ள கடவுக்குறியீட்டினை நீக்குவது எப்படி?

  1. Open Settings
  2. கீழே ஸ்வைப் செய்து Face ID & Passcode  தட்டவும்  அல்லது  Touch ID & Passcode
  3. மீண்டும் கீழே ஸ்வைப் செய்து பாஸ் குறியீட்டை இயக்கு (Turn Passcode Off)  என்பதைத் தட்டவும்.
  4. Disclaimer படியுங்கள் மற்றும் Turn Off என்பதனை தட்டவும் .

 

செயல்முறை இப்படி இருக்கும்:

கீழே காட்டியவாறு கீழே ஸ்வைப் செய்து, பார்கோடு ஆஃப் என்பதை தெரிவு செய்யவும்.

கீழே காட்டியவாறு கீழே ஸ்வைப் செய்து, பார்கோடு ஆஃப் என்பதை தெரிவு செய்யவும்.

கீழே காட்டியவாறு கீழே ஸ்வைப் செய்து, பார்கோடு ஆஃப் என்பதை தெரிவு செய்யவும்.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0