Tag: Samsung cloud

சாம்சங் எச்சரிக்கிறது: இது நீக்கப்படும்!...

சாம்சங் இப்போது கேலரி ஒத்திசைவு மற்றும் இயக்கி சேமிப்பகத்தை ஜூன் 30, 2021 முதல் சாம்சங் கிளவுட் ஆதரிக்காது என்று அறிவிக்கும் மின்ன...

மேலும்