Tag: 7-zip

கோப்புகளை 7- ஜிப் மூலம் எப்படி மறையாக்கம் செய்யலாம்?...

கோப்புகளை கடவுச்சொல் மூலம் எவ்வாறு மறையாக்கம் செய்வது என்பதற்கான செய்முறை கீழே தரப்பட்டுள்ளது. வாசித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். ...

மேலும்

கோப்புகளை 7- ஜிப் மூலம் எப்படி மறையாக்கம் செய்யலாம்?...

கோப்புகளை கடவுச்சொல் மூலம் எவ்வாறு மறையாக்கம் செய்வது என்பதற்கான செய்முறை கீழே தரப்பட்டுள்ளது. வாசித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். ...

மேலும்