குறிச்சொல் : விண்டோஸ் 10 மே புதுப்பிப்பு

இப்போது நீங்கள் புதிய விண்டோஸ் 10 க்கு புதுப்பிக்கலாம்!

விண்டோஸ் 10 மே புதுப்பிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது!

மேலும் வாசிக்க