Tag: கேமோ

ஐபோன் மற்றும் ஐபாட் ஆகியவற்றை வெப்கேமராக எப்படி பயன்படு...

கோவிட் வந்தபோது, ​​பலருக்கு அதிகமான வீட்டு அலுவலக தீர்வுகள் தேவைப்பட்டன. அதில் ஒரு தீர்வு இது.....

மேலும்