குரோமில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வருகிறது கூகுள்!

டொமைனைத் தவிர எல்லாவற்றையும் Google மறைக்கிறது.

குரோமில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வருகிறது கூகுள்!

டொமைனைத் தவிர எல்லாவற்றையும் Google மறைக்கிறது.

Chrome சோதனை பதிப்பு 85 இல் முழுமையான URL-களை கூகிள் மறைக்கின்றது.

முழு வலை முகவரியையும் நீங்கள் பார்ப்பது மிக அதிகம் என்று கூகிள் நினைக்கிறது

முழுமையான முகவரி பயனருக்கு வலைத்தளம் பாதுகாப்பானதா இல்லையா என்பதைப் பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டத்தை அளிக்காது என்று கூகுள் தெரிவிக்கின்றது ஆனால் பயனர் அதற்கு பதிலாக சான்றிதழ் தகவல் இருக்கும் இடப்பக்கத்தையும், குறிப்பிட்டுள்ள டொமைன் பெயரையும் பார்க்க வேண்டும் என தெரிவிக்கின்றனர்.

மவுஸ் சுட்டிக்காட்டி முகவரிப் பட்டியைத் தாக்கும் போது URL தோன்றும். (இது ஒரு தனி அமைப்பாகும், அதை இயக்கலாம் மற்றும் முடக்கலாம்), ஆனால் URL கள் மறைக்கப்படும்.

முழு முகவரியை எப்போதும் காண்பிக்கவும், அல்லது நிறுத்தவும் கூகுள் அனுமதிக்கின்றது.

What's Your Reaction?

like
1
dislike
1
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0