ஐபோன் மற்றும் ஐபாட்டில் உங்கள் கடவுக்குறியீடு மாற்றவது எப்படி?

ஐபோன் அல்லது ஐபாட்டில் இல் உங்கள் கடவுக்குறியீட்டை மாற்ற வேண்டுமா? படங்களைக் கொண்ட ஒரு விரைவான வழிகாட்டி கீழே இணைத்துள்ளோம்.

ஐபோன் மற்றும் ஐபாட்டில் உங்கள் கடவுக்குறியீடு மாற்றவது எப்படி?

ஐபோன் அல்லது ஐபாட்டில் இல் உங்கள் கடவுக்குறியீட்டை மாற்ற வேண்டுமா? படங்களைக் கொண்ட ஒரு விரைவான வழிகாட்டி கீழே இணைத்துள்ளோம். இதனை பின்பற்றவும்...
 

உங்கள் கடவுக்குறியீட்டை மாற்ற வேண்டுமானால், நீங்கள் அதை மாற்றுவதற்கு முன்பாக தற்பொழுது உள்ள உங்கள் கடவுக்குறியீட்டை உள்ளிட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

ஐபோன் மற்றும் ஐபாட்டில் உங்கள் கடவுக்குறியீட்டை மாற்ற...

  1. Open Settings
  2. கீழே ஸ்வைப் செய்து, Face ID & Passcode தெரிவு செய்யவும். (அல்லது Touch ID & Passcode)
  3. உங்கள் ஏற்கனவே உள்ள கடவுக்குறியீட்டை உள்ளிடவும்.
  4. கீழே ஸ்வைப் செய்யவும், Change Passcode  தெரிவு செய்து குறியீட்டை மாற்றவும்.

செயல்முறை இப்படி இருக்கும்:

ஃபேஸ் ஐடி & பாஸ் குறியீட்டு திரையில் கீழே ஸ்வைப் செய்யவும் மற்றும் கடவுச்சொல்லை மாற்று என்பதைத் தட்டவும்.

ஃபேஸ் ஐடி & பாஸ் குறியீட்டு திரையில் கீழே ஸ்வைப் செய்யவும் மற்றும் கடவுச்சொல்லை மாற்று என்பதைத் தட்டவும்.

தனிபயன் எண்ணெழுத்து குறியீடு அல்லது நான்கு இலக்க குறியீட்டை பயன்படுத்த விரும்பினால், விசைப்பலகைக்கு மேலேயுள்ள கடவுச்சொல் விருப்பங்களைத் தட்டலாம்.

தனிபயன் எண்ணெழுத்து குறியீடு அல்லது நான்கு இலக்க குறியீட்டை பயன்படுத்த விரும்பினால், விசைப்பலகைக்கு மேலேயுள்ள கடவுச்சொல் விருப்பங்களைத் தட்டலாம்.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow