Tag: Windows 10 Storage usage

விண்டோஸ் 10: ஹார்ட் டிரைவில் எது கூடிய இடத்தை எடுக்கின்...

விண்டோஸ் 10 விரைவாக பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், இடத்தை விடுவிப்பதற்காகவும், கோப்புகளை நீக்குவதை எங்கு தொடங்குவது என்பதைப் புரிந்துகொ...

மேலும்