2005 முதல் எளிய உரைகளில் கடவுச்சொற்களை Google சேமித்துள்ளது!

கூகுள் நிறுவனம் தங்கள் சில பயனர்களின் கடவுச்சொற்களை சாதாரன உரைகளில் 2005 இல் இருந்து சேமித்து வைத்திருத்ததாக கண்டறித்துள்ளனர். அவர்கள் தங்களுடைய கடவுச்சொற்களை உடனே மாற்றுமாறு பாதிக்கப்பட்ட பயனர்களுக்கு மின்னஞ்சல் ஒன்றினை அனுப்பிவைத்துள்ளனர்.

2005 முதல் எளிய உரைகளில் கடவுச்சொற்களை Google சேமித்துள்ளது!

கூகுள் நிறுவனம் தங்கள் சில பயனர்களின் கடவுச்சொற்களை சாதாரன உரைகளில் 2005 இல் இருந்து சேமித்து வைத்திருத்ததாக கண்டறித்துள்ளனர். அவர்கள் தங்களுடைய கடவுச்சொற்களை உடனே மாற்றுமாறு பாதிக்கப்பட்ட பயனர்களுக்கு மின்னஞ்சல் ஒன்றினை அனுப்பிவைத்துள்ளனர்.
 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow