இது ஆண்ட்ராய்டு 11 இல் புதிது!

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிக்சல் சாதனங்களுக்கு இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஆன்ட்ரொஇட் பீட்டா 1 கிடைத்தது. இப்போது அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டு திகதி வந்துள்ளது.

இது ஆண்ட்ராய்டு 11 இல் புதிது!

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிக்சல் சாதனங்களுக்கு இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஆன்ட்ரொஇட் பீட்டா 1 கிடைத்தது. இப்போது அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டு திகதி வந்துள்ளது.

இப்பொழுது பிக்சலில் மட்டுமே நிறுவ முடியும்!

பிக்சல் 2, 3, 3 அ மற்றும் 4 மட்டுமே இப்பொழுது ஆதரிக்கப்படுகின்றன என்பதை நினைவில் கொள்க. கூகுள் நிறுவனம் வன்பொருள்  சோதனையை மிகவும் கவனமாகத் தொடங்குகிறார்கள். இதன் ஊடாக ஆண்ட்ராய்டு 11 இல் பிழைகளை தவிர்க்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார்கள்.

முதல் ஆண்ட்ராய்டு 11 பீட்டா வெளியிடப்பட்டது, ஆனால் பிக்சல் தொடர் மட்டுமே ஆதரிக்கப்படுகிறது. படம்: கூகிள்

முதல் ஆண்ட்ராய்டு 11 பீட்டா வெளியிடப்பட்டது, ஆனால் பிக்சல் தொடர் மட்டுமே ஆதரிக்கப்படுகிறது. படம்: கூகிள்

பூட்டுத் திரை. படம்: கூகிள்

பூட்டுத் திரை. படம்: கூகிள்

இது தான் மிகவும் பயனுள்ள புதிய மாற்றங்கள், ஆனால் நிச்சயமாக மேலும் பல அம்சங்கள் இருக்கிறது.

முன் பகுதியை நிர்வகிப்பதற்கான முற்றிலும் புதிய வழி. படம்: கூகிள்

முன் பகுதியை நிர்வகிப்பதற்கான முற்றிலும் புதிய வழி. படம்: கூகிள்

குமிழ்கள் ஒரு பயன்பாட்டின்  கிளிக் செய்யக்கூடிய அறிவிப்புகள் - படம்: கூகிள்

நீங்கள் இப்போது ஒரு முறை மட்டும் பயன்பாட்டை அனுமதிக்க முடியும். படம்: கூகிள்

நீங்கள் இப்போது ஒரு முறை மட்டும் பயன்பாட்டை அனுமதிக்க முடியும். படம்: கூகிள்

வேகமான பேனலுக்கான நீட்டிக்கப்பட்ட ஆதரவு. படம்: கூகிள்

முழுவதையும் இங்கே பாருங்கள் - இது Android 11 இல் புதியது:

What's Your Reaction?

like
2
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0