கடவுச்சொல் இல்லாத உள்நுழைவுகளை சோதிக்கிறது விண்டோஸ் 10!

மைக்ரோசாப்ட் ஒருபோதும் கடவுச்சொற்களை விரும்புவதில்லை. இன்சைடர் பயனர்களுக்கான புதிய விண்டோஸ் 10 பதிப்பைக் கொண்டு அனைத்தையும் புதிய நிலைக்கு எடுத்துச் செல்கின்றது. கடவுச்சொல் இல்லாத உள்நுழைவை நீங்கள் பாவிக்கலாம்.

கடவுச்சொல் இல்லாத உள்நுழைவுகளை சோதிக்கிறது விண்டோஸ் 10!

மைக்ரோசாப்ட் ஒருபோதும் கடவுச்சொற்களை விரும்புவதில்லை. இன்சைடர் பயனர்களுக்கான புதிய விண்டோஸ் 10 பதிப்பைக் கொண்டு அனைத்தையும் புதிய நிலைக்கு எடுத்துச் செல்கின்றது. கடவுச்சொல் இல்லாத உள்நுழைவை நீங்கள் பாவிக்கலாம்.
 

ஒவ்வொரு முறையும் கடவுச்சொற்களை உள்ளிட தேவையில்லை

இந்த அமைப்பு கணக்குகளின் கீழ் உள்ளது. இதனை நீங்கள் ஒன் செய்தால் கடவுச்சொல்லை ஒவ்வொரு முறையும் எழுததேவையில்லை.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow