Tag: Western Digital

ஹேக்கர் தாக்குதலில் தரவை இழந்தவர்களுக்கு தரவு மீட்ப்பை...

இந்த கோடைகால ஹேக்கர் தாக்குதலில் தரவை இழந்த பழைய மை புக் லைவ் நெட்வொர்க் ஹார்டு டிரைவ்களை சமர்ப்பிக்க வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் இப்போது ...

மேலும்