குறிச்சொல் : FaceApp

ஃபேஸ்ஆப் இளமையாகவோ அல்லது வயதானால் எப்படி இருப்பீர்கள்...

பேஸ்ஆப் ஏற்கனவே 2017 இல் வெற்றிகரமான் ஆப் ஆக மாறியது. செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி உங்கள் தோற்றத்தை மாற்ற அனுமதிக்கும் பயன்பாடு,...

மேலும் வாசிக்க

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ftp.so' (tried: /RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so (/RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so.so (/RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: