குறிச்சொல் : ChromeOS

Chromebook இன்னும் சிறப்பாகின்றன: விண்டோஸ் நிரல்கள் வருகின்றன!

முதலில் Chromebook எண்டர்பிரைஸ் மூலம் விண்டோஸ் பயன்பாடுகளுக்கான ஆதரவை ChromeOS பெறுகிறது. இந்த வருடம் இலையுதிர் காலத்தில் இந்த அம்சம்...

மேலும் வாசிக்க

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ftp.so' (tried: /RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so (/RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so.so (/RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: