குறிச்சொல் : ட்விட்டர்

நீங்கள் இதைச் செய்யாவிட்டால், ட்விட்டர் உங்கள் கணக்கை நீக்கும்!

டிசம்பர் 11 ம் திகதிற்கு முதல் நீங்கள் இதைச் செய்யாவிட்டால், ட்விட்டர் உங்கள் கணக்கை நீக்கும்!

மேலும் வாசிக்க