குறிச்சொல் : சுவாச இயந்திரம்

கார் பாகங்களைப் பயன்படுத்தி டெஸ்லா சுவாச இயந்திரம்!

கார் பாகங்களைப் பயன்படுத்தி டெஸ்லா எவ்வாறு சுவாச இயந்திரத்தை உருவாக்குகிறார்கள் என்பதை டெஸ்லா வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும் வாசிக்க

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ftp.so' (tried: /RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so (/RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so.so (/RunCloud/Packages/php74rc/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/ftp.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: