இந்த ஐபோன்கள் iOS 14 க்கு மேம்படுத்த முடியும்!

iOS 13 ஐ இயக்கக்கூடிய அனைத்து சாதனங்களும் செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபரில் iOS 14 க்கு மேம்படுத்தலாம் என அதன் மூலங்களிலிருந்து தெரிகிறது.

இந்த ஐபோன்கள் iOS 14 க்கு மேம்படுத்த முடியும்!

ஐபோன் 6 எஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் ஆப்பிள் நிறுவனம் ஐஒஎஸ் 14ற்கு மேம்படுத்த ஆதரிக்கின்றது.

இஓஸ் 13 சாதனங்கள் பதிப்பு 14 க்கு மேம்படுத்த முடியும் என்பதை இப்போது கசியும் செய்திகளில் வெளிப்படுத்துகிறது. மேலும் இது iPadOS உள்ளடக்கியது என்று தெரியவருகின்றது.

2015 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் ஐபோன் எஸ்இ, ஐபோன் 6 எஸ் மற்றும் ஐபோன் 6 எஸ் பிளஸ் ஆகியவை ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தொடங்கப்பட்ட ஓஎஸ் ஒன்றை நிறுவ முடியும்.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0