சஃபாரியில் ஃப்ளாஷ் ஆதரவை நீக்கியுள்ளது ஆப்பிள்!

தற்போது ஒரு பதிப்பில் மட்டுமே.

சஃபாரியில் ஃப்ளாஷ் ஆதரவை நீக்கியுள்ளது ஆப்பிள்!

ஃப்ளாஷ் ஆதரவு 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நிறுத்தப்படும் என்று 2017 ஆம் ஆண்டில் அடோப் அறிவித்தது. பல உலாவி விற்பனையாளர்கள் இப்போது இதற்கு தயாராகி வருகின்றனர் - ஆப்பிள் உட்பட.

ஆப்பிள் நிறுவனம் இப்போது அதன் சமீபத்திய சஃபாரி தொழில்நுட்ப முன்னோட்ட பதிப்பில் ஃப்ளாஷ்சை நீக்கியுள்ளது. 

இந்த பீட்டா உலாவியின் (பதிப்பு 99) சமீபத்திய பதிப்பிற்கான வெளியீட்டுக் குறிப்புகளில், ஆப்பிள் வெளியீடு அடோப் ஃப்ளாஷ் ஆதரவை நீக்கும் என்று கூறுகிறது. இதன் பொருள் நீங்கள் இனி சஃபாரி இல் ஃப்ளாஷ் நிறுவவோ பயன்படுத்தவோ முடியாது.

வழக்கமான சஃபாரி பதிப்பிலிருந்து ஃப்ளாஷ் எப்போது அகற்றுவது என்பது தற்போது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. நடைமுறையில், ஃப்ளாஷ் உண்மையில் சில காலமாக அகற்றப்பட்டது; ஆப்பிள் மாகோஸ் சியராவில் சஃபாரி 10 உடன் இயல்பாக ஃப்ளாஷ் நீக்கப்பட்டது..

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow