இருண்ட முறையில் “Youtube”

0
Youtube
Youtube

Youtube மொபைல் பயன்பாட்டில் “இருண்ட பயன்முறை” செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.

iOS முதல் இருண்ட பயன்முறையில் இருந்தது, ஆனால் Youtube ஆனது அண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு ஆரம்பிக்க இருக்கின்றது. ஒரு இருண்ட அமைப்பில் Youtube ஐ பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் போது வெள்ளை ஒளி பிரகாசிக்காமல் தவிர்க்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

கடந்த ஆண்டு YouTube இன் இணையதளத்தில் இருண்ட பயன்முறை கிடைக்கப்பெற்றது, மேலும் YouTube மொபைல் பயன்பாட்டின் பயனர்கள் விரும்பிய அம்சங்களை அறிமுகம் செய்து வருகின்றது.