இரட்டை சிம் வசதியுடன் iOS 12?

0

ஐபோன் இரட்டை சிம் போடும் வசதிகளுடன் வரவுள்ளதாக இந்த மாதம் வாடிக்கையாளர்களைச் சுற்றி பல வதந்திகள் பரவின. இப்பொழுது அது உண்மையேன தெரிகிறது.

பீட்டா பதிப்பு சிம் கார்டு எண் இரண்டை குறிக்கிறது!

ஐபோன் 12 இன் சமீபத்திய பீட்டா பதிப்பில் ஐபோன் இரட்டை சிம் ஐ ஆதரிக்கிறது என்பதற்கான ஆதாரங்களை 9to5Mac கண்டறிந்துள்ளது.

இயங்குதள அறிக்கையின் தலைமுறையை நிர்வகிக்கும் இயக்க முறைமை “இரண்டாம் சிம் நிலை” மற்றும் “இரண்டாவது சிம் தட்டு நிலை” ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. மேலும், 9to5Mac ஒரு இரட்டை சிம் சாதனம் குறிப்புகள் காணப்படுகிறது.

சிம் கார்டு எண் 2 க்கு தெளிவான குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்