ட்விட்டர்

கடவுச்சொற்களை மாற்ற பயனர்களை அறிவுறுத்துகிறது – ட்விட்டர்!

ட்விட்டர் நிறுவனம் தனது இணையத்தில் ஒரு பிழையை கண்டறிந்த பின்னர், பயனர்கள் தங்கள் கடவுச்சொற்களை மாற்றுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளனர். நிறுவனம் தமது இணையத்தில் பயன்படுத்தப்படும் "மறைகுறியாக்கப்பட்ட கடவுச்சொற்களை"அகற்றியதாக கூறியதுடன், இதுபோன்ற ஒரு சிக்கலைத் தவிர்ப்பதற்காக வேலை...

Snapchatters have no rights

Here are the new rules: snapchat own all your pictures at all possible and unimaginable ways. All photos you send on snapchat, whether the service...

Improved Google Hangouts for desktop

New app frees you from the browser window. Using Google's messaging Hangouts on your PC has become much better. The company has in fact launched a...
Now it will be easier to remove ex from your Facebook Wall.

Facebook makes it easier to forget your ex!

Removes all relatively history automatically. A new feature to the Facebook app will remove all trace after the relationship ends. Automatic Function removes all posts and traces...

Snapchat introduces Lenses and Trophy Collection in new update

With the new feature from snapchat can now express yourself funny and frightening ways the next time you take a selfies. Snapchat rolls now a...
Facebook Workplace

Facebook has launched its major new commitment

Facebook has rolled out Workplace, a competitor to Slack. Must apply for membership and are not free The point of the service is to make it...

Facebook has deleted the second inbox

The new solution is much better. The social network has removed the second inbox on Facebook.You know, the one you never looked at? We experienced...

Soon you can Skype without account

Anyone can join. A new update to Skype for Windows, OS X and browser makes it possible to join a Skype call even if you...

Google lowers prices for online storage

Google has cut prices sharply Google Drive service. All users get 15GB free, which is unchanged. It offers OneDrive 7 GB while Dropbox only offers...

How to delete your Snapchat account?

To delete your SnapChat account, follow these simple steps. Go to https://support.snapchat.com/delete-account and log in using your existing Snapchat credentials. You’ll be greeted with a screen containing two fields,...
386FansLike
0FollowersFollow
6SubscribersSubscribe

Recent Posts